Тракийски меч, кат. N I /3

Две разновидности: орнаментиран и неорнаментиран
Материал: месинг, патина, стенна дървена кутия
Размер: около 40 см.

Това е типично тракийско хладно оръжие. Мечът е авторска интерпретация от много оригинални образци. Матрица за подобен меч е намерена в Побит Камък, Разградско и се съхранява в музея в Разград. Както показва матрицата, острието на оригиналния тракийски меч е стеснено при основата на дръжката и цялата форма на острието напомня палмов лист. В авторската интерпретация са следвани формата на дръжката от тракийски кинжал, а в острието са запазени плавните вертикални линии - улеи, видими от острието на матрицата. В основата на този меч, под дръжката, стои запазеният знак на авторите на "Митра".