Модел 7: с апликация “Севтополски символ”

Размер на апликацията: 1) h = 40 mm.
Тип на апликацията: 1) лилия
Материал на елемента: месинг / цам
Цена на дребно: 6 лв.
Цена на едро: до 60 бр. – 5,50 лв. / до 120 бр. – 4,50 лв. / до 240 бр. – 3,20 лв.
Срок за изпълнение: до 60 бр. / 1 мес.; до 120 / 1,5 мес. / до 240 бр. / 2 мес


Допълнителна информация
» бижута, комплект “Севтополски символ”