Шлемът на Севт III, кат. N I /2

Материал: месинг, патина
Размери: 1) 21 см., 2) голям размер

При разкопките на Голяма Косматка, освен бронзовата глава пред входа на храма - гробница, в самото помещение беше намерено пълното бойно снаряжение на тракийския владетел: броня; останки от махайра (извит тракийски меч); наколенници; конски амуниции; златни съдове за пиене на вино, необходими в задгробния живот и др.
Интересното при снаряжението на древните траки е това, че цялата пластична орнаментация със символните си внушения има за цел не само да защитава воинът от неговия враг, а и да покаже неговият статус. Сам по себе си, шлемът не е експонат на най-характерните тракийски шлемове (тези, които завършват със заоблен, издължен връх, напомнящ метален чорап). Този е по-скоро класически. Впечатление правят три неща: шлемът безусловно напомня фалос и тъй като владетелят по принцип се приема за живият символ на плодородието и бога, това е логично. Апликацията в основата на челото, която е изображение на богинята-майка, орнаментирана със символите на победата и мъдростта; шлемът оставя всички сетива открити, което за един главнокомандващ е от голямо значение, но предпазва всички слаби точки по главата.