Модел 1: с апликация “Лъв”

Размер на елемента: 1) Голям – 44 mm.; 2) Среден – 35 mm.; 3) Малък – 26 mm.
Тип на елемента: 1) “Лъв” плътен, 2) “Короната на слънцето” плътен, 3) “Лъв” ажур, 4)”Короната на слънцето” ажур
Материал на елемента: месинг / цам
Цена на дребно: 6 лв.
Цена на едро: до 60 бр. – 5,50 лв. / до 120 бр. – 4,50 лв. / до 240 бр. – 3,20 лв.
Срок за изпълнение: до 60 бр. / 1 мес.; до 120 / 1,5 мес. / до 240 бр. / 2 мес

Допълнителна информация » бижута, комплекти “Лъв”, “Короната на слънцето”, “Лъв” ажур, “Короната на слънцето” ажур