“Чашата на жупана Савин”

Ритуалната чаша на багатура Райчо Гънчев
- Сребро;
- Реплика с леки авторски адаптации