Найт, кат. N II /2-b

Материал: месинг, възможност за посребряване, патина; сребро, патина; мраморен постамент
Размер: около 35 см. с постамента
Бел: Пластиката от снимката е уникат.
Възможна е изработката на подобна, но новата пластика, освен ако няма следващи копия, също би била уникат.

Тази пластика има почти същия смисъл като "Ултима", но тук е наблегнато на заплашителния, отчасти диаболичен елемент, тъй като се прави аналог с древните рицари, тръгнали да търсят свещения Граал. Тук войнственият елемент е засилен, макар фигурата да е достатъчно женствена. Отчасти "Митра" прави предупреждение: XX в. ни показа силата на жените, но...показа и слабостта на мъжете...Би било жалко, ако всеки един от половете изгуби изконната си роля и смисъл в общия контекст на ЖИВОТА. Найт е абсолютната жена-войн, но все пак е жена. Когато се изписват "knight" и "night", те означават съответно рицар и нощ, но по произношение думите са пароними и значението може да се разбере само от контекста. "Митра" използва тази паронимия, за да направи препратка към образа на богинята - майка и една от нейните същности - войнствената (Хера, Атина Палада, вакханките, самодивите и др.), разработена тук в рицарски вариант.