Ритуален комплект за пиене на вино, кат. N I /7

Материал: месинг, патина (възможност за посребряване), сребро
Брой на съдовете - 4: 2 ритона (виж I/4 a и I/4 б), ойнохое и кратер
Бел.: Към настоящия момент, кратерът от снимката е уникат.
Съдовете могат да се поръчват и поотделно. По желание към тях може да се поръча и фиала.

Това е опит от страна на "Митра" да възстанови ритуалният комплект за пиене на вино, както да възстанови и приложението му в съвремието. Ритоните са авторски интерпретации от Русенското съкровище, а каничката (ойнохое) - от Рогозенското. Големият съд (кратер) е добре познат в тракийската култура и този е реплика с елементи от много други подобни съдове.
Този комплект е уникален, колкото е уникален дълбокият култ на траките към Дионисий и виното. Всъщност пълният комплект съдържа още и фиали (недълбоки купи), които са били съдът, от който се е пиело виното. Целият ритуал започва с напълването на кратера със свещената течност; оттам се загребва с ойнохое и виното се излива през ритоните (рогът на изобилието); виното изтича във фиалата през отвори в гърдите на двете животни. Комплектът се е използвал само от владетели или високопоставени сановници за дипломатически срещи или в ритуали за духовно пречистване, вероятно се е използвал най-много при Дионисиевите празници. Това е кралски подарък, който се е подарявал от владетел на друг владетел като дипломатически жест. Предполага се, че Рогозенското съкровище е точно такъв подарък.