Киликсът от Вергина

Киликсът се свързва основно с името на Вергина и Филип Македонски. Във Вергина се намира гробът на бащата на най-великия пълководец на всички времена - Александър Велики.