Александър Велики, кат. N I /5

Материал: месинг, патина, с възможност за посребряване
Размер: около 26 см. с постамента

Вероятно всеки знае кой е Александър Велики, синът на Филип, човекът стигнал до Египет и дал началото на династия, от която произхожда самата Клеопатра.
Тази пластика е авторска интерпретация на изображение на Александър върху монета - тетрадрахма. Впечатление в изображението, а и в пластиката, правят волските рога на главата на владетеля - пълководец. Те не са случайни, тъкмо защото Александър е абсолютният владетел - завоевател. Волът, бикът и овена са соларни зооморфни персонификации и характеристиките на тези животни се използват за маркиране атрибутите на владетеля - лидерство, плодородие, божествената му същност и власт, дадени му от божеството - слънце по рождение. Цялото излъчване на образа говори за един горд млад мъж с огромна воля, с много страст в характера, свикнал да издава заповеди, на които другите да се подчиняват безусловно. "Лидерът" във всеки един смисъл на думата.