Меч

Авторска интерпретация на прабългарски меч с антични прабългарски декоративни мотиви

- месинг