Част от въоръжение

Авторска интерпретация на скитски части от войнско въоръжение завършващи с животински глави

- месинг с позлата