Лъвски апликации

Лъвски апликации за ритуално облекло

- месинг с позлатяване