I / 15 Златен венец - Севт III

- Месинг с позлата

Авторска интерпретация по модел на прочутия златен венец, намерен в храмът-гробница на Севт III "Голяма Косматка".

Символ на победа и власт.