Ритон с форма на кон, кат. N I /4 b

Материал: месинг (с възможност за посребряване), сребро, патина
Размер: около 22 см., тегло в месинг 987 гр.

Един от най-красивите и характерни за тракийското ритуално изкуство предмети. Този ритон е авторска интерпретация на ритона от Русенското съкровище. Оригиналният ритон е сребърен с позлата. В тракийската ритуална практика на траките, ритонът е бил част от комплект за вино. Самият комплект е бил използван вероятно по време на Дионисиевите празници, но е възможно специално този ритон да е бил използван и за други цели - дипломатически срещи, пречистващи (прераждащи) ритуали и др., за което говори присъствието на коня като завършващ елемент. Първообразът на ритона е рогът на изобилието и чашата на самия предмет наподобява рог. Той вероятно е трябвало да бъде използван само от владетеля или от много висш сановник, защото те са физическото изражение-символи на плодородието. В самия ритуал, ритонът е опосредствал изливането на виното от каничка във фиала (чаша - купа за вино) като ролята му е била едновременно да бъде и медиатор за плодородие и пречистващ обект за свещеното питие до устните на владетеля - наместник на бога. Конят в митологията е зооморфна персонификация на космоса. За траките конят е бил свещено животно и е бил по-ценен от жената, което доказват и разкопките в гробниците. Само в една гробница са намерени останките на съпругата на владетеля - в Тракийската гробница в Казанлък. При всички останали погребения, мъртвият владетел задължително е съпътстван в задгробния си живот от любимите си коне.