Ритон с форма на бик, кат. N I /4 a

Материал: месинг (с възможност за посребряване), сребро, патина
Размер: около 18 см., тегло в месинг 900 гр.

Един от най-красивите и характерни за тракийското ритуално изкуство предмети. Този ритон е авторска интерпретация на ритонът от Русенското съкровище. Оригиналният ритон е сребърен с позлата. В тракийската ритуална практика на траките, ритонът е бил част от комплект за вино. Самият комплект е бил използван вероятно по време на Дионисиевите празници. Първообразът на ритона е рогът на изобилието и чашата на самия предмет наподобява рог. Той вероятно е трябвало да бъде използван само от владетеля или от много висш сановник, защото те са физическо изражение-символи на плодородието. В самия ритуал, ритонът е опосредствал изливането на виното от каничка във фиала (чаша - купа за вино) като ролята му е била едновременно да бъде и медиатор за плодородие и пречистващ обект за свещеното питие до устните на владетеля - наместник на бога. До него не бивало да се докосва жена, защото ритонът принадлежи на мъжкият свят на бога- - слънце, за което говори и бикът като оформящ ритуалния предмет елемент. Бикът в митологията е соларен символ и пряк символ на плодородие. Често самият владетел е бил асоцииран с бик.